Ek Ödeme (Döner Sermaye) Birimi
09 Mayıs 2024

Ek Ödeme (Döner Sermaye) Birimi;

Hastane personelinin (döner sermaye ve genel bütçeden maaş alan memur ve işçilerin) maaşlarının, döner sermaye ek ödemelerinin, nöbet ücretlerinin, terfi farklarının, yolluklarının ve diğer özlük haklarının yapılması ve takibinden sorumludur.