Ek Ödeme (Döner Sermaye) Birimi
27 Mayıs 2022

Ek Ödeme (Döner Sermaye) Birimi;

Hastane personelinin (döner sermaye ve genel bütçeden maaş alan memur ve işçilerin) maaşlarının, döner sermaye ek ödemelerinin, nöbet ücretlerinin, terfi farklarının, yolluklarının ve diğer özlük haklarının yapılması ve takibinden sorumludur.