Anestezi

Klinik Hakkında

Anestezi;

 Genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün ağrıya duyarsız hâle gelmesini sağlayan işleme verilen addır. Vücudun sadece belirli bir bölgesini uyuşturan anestezi türüne ise lokal anestezidir.

Anestezi Polikinliğimiz E Blok 1. katta bulunmaktadır.

27 Mayıs 2022