EEG
27 Mayıs 2022

EEG;

Beynin faliyetleri sırasında kendiliğinden oluşan sürekli ritmik elektriksel potansiyeller ile aktivasyon yöntemleriyle uyarılmış durumda iken biraz daha farklı oluşan elektriksel potansiyellerin değişiminin kaydedilmesi yöntemine EEG denir. EEG, beynin yapısal işlevlerinden çok fonksiyonel durumu hakkında bilgi verir. EEG çekiminin temel amacı beyin hücrelerinden çıkan elektrik akımlarının değerlendirilmesidir. EEG, hangi beyin bölgesinin ne tip bozuk elektrik yaydığının görülmesini sağlar. EEG, beynin elektriksel aktivitesini bozan her türlü hastalığın tanısında tanıya yardımcı bir metod olarak kullanılabilir. Epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde vazgeçilmez inceleme yöntemidir.EEG sırasında sadece beynin elektrik dalgalarının kaydı yapılır. Vücuda elektrik verilmez. Radyasyon etkisi yoktur. Ağrısız ve zararsız bir inceleme yöntemidir. Her yaşta insana EEG çekilebilir.


EEG’ye hastalar  hastane içi polikliniklerimizden yönlendirilmek suretiyle kabul edilmektedir.
EEG