Evde Sağlık Hizmetleri
04 Mart 2024

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?
Evde sağlık hizmeti; çeşitli hastalıklar sonucu evde sağlık ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetleri de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin bir bütün olarak sunulmasıdır

Kurumuzda Evde Sağlık Birimi 3. Katta hizmet vermektedir. Ziyaret ekipleri; yönetmelik gereği hekim, evde sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire ve şoförden oluşur.

 

Evde Sağlık Birimine Nasıl Başvurulur?

Hasta / hasta yakını 444 38 33 nolu ULUSAL ÇAĞRI MERKEZİNİ arayarak evde sağlık hizmeti alma

talebinde bulunur. Ulusal Çağrı Merkezi hasta başvurusunu ilin Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine Evde Sağlık Yönetim Sistemi (ESYS) üzerinden yönlendirir. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, hasta/hasta yakınını telefon ile arayarak gerekli bilgileri alır. Daha sonra hastanın hizmet alması gereken Evde Sağlık Hizmetleri Birimine ESYS üzerinden atamasını yapar. İlgili evde sağlık birimi hastayı sistem üzerinden kabul eder ve hasta/hasta yakınını telefon ile arayarak 2 iş günü içerisinde ilk değerlendirmesini yapmak üzere randevusunu planlar.

 

Hasta Kabul Kriterleri

Tanısı konmuş hastalıklar sebebiyle cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan ve/veya yaşlılığındandolayı sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayan, yaşadığı mekânda evde sağlık hizmeti alma talebinde bulunan ve bu talebi uygun görülen birey evde sağlık hastasıdır. Evde sağlık hizmet kapsamına;

·         80 yaş ve üzeri hizmet talep eden tüm yaşlılar,

·       Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş kronik hastalığı bulunan ve günlük yaşam aktiviteleri skoru yönünden tam bağımlı veya ileri derecede bağımlı olarak nitelendirilen 65 yaş ve üzeri hastalar,

·         Hastalığı sebebiyle cihaza ve/veya eve bağımlı hastalar,

·         Palyatif bakım hizmeti almış ve tıbbi bakımının evde yapılması uygun görülen hastalar,

·         Hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından evde sağlık hizmeti sunulması uygun görülen ve tedavi planı yapılan sürekli tıbbi bakım hizmeti alması uygun görülen hastalar,

·      Sağlık tesisinden taburculuk sonrası otuz güne kadar (gerektiğinde hekim tarafından otuzgüne kadar sürelerle uzatılabilen) tıbbi bakıma ihtiyacı olan ve hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından süreli tıbbi bakım hizmeti alması gereken bireyler, alınabilir.

·         Diyabet, kalp yetmezliği, inme, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH),alzheimer/demans, nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser, multimorbiditeye sahip kronik hastalar, kalça/diz/omuz fraktürü sonrası tedavi ve takip yapılan hastalar ve amputasyon sebebiyle tıbbi bakım alması gereken hastalar öncelikli olarak evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirmeye alınır.

 

Hastaların Hastaneye Transferi İle İlgili Süreçler:Evde Sağlık Hizmetlerinin hasta nakil aracı olmadığı için hastaların transfer işlemi 112 aracılığı ile yapılmaktadır. Hastaların;

·         Evlerinden sağlık kuruluşlarına nakli,

·         Sağlık kuruluşundaki işlemlerine yardım edilmesi ve yapılması,

·         Sağlık kuruluşlarından evlerine nakli sağlanır.

 

Evde Sağlık Hizmetinin Sonlandırılması: Aşağıdaki durumlarda, evde bakım hizmeti sonlandırılırveya hasta yataklı tedavi kurumlarına transfer edilir. Hizmet Sonlandırma Formuna işlem kaydedilir.

·         Hastanın vefat etmesi,

·         Hastanın hekim tarafından ESH’ye ihtiyacının kalmadığının tespiti,

·         Evde bakım hizmeti sunulan hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi gerekliliğinin ortadan kalkması,

·         Evde bakım hizmeti sunulan hasta için uygulanacak ilaç, bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,

·         Evde bakım hizmeti sunulan hastanın geçici veya kalıcı olarak bölge dışına çıkması,

·         Hasta veya  temsilcilerinin hizmeti sonlandırmak istemesi,

·         Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi,

·         Hasta veya hastanın veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,

·         (6.12.1) ve (6.12.2) bentlerinde belirtilen nedenlerle hizmetin sonlandırılması kanaatinde olan birim, öncelikle hazırlayacağı tutanak ile durumu, koordinasyon merkezi aracılığı ile evde sağlık hizmetleri komisyonuna iletir. Konu, komisyon marifeti ile karara bağlanır.

 

  • Birimimiz hafta içi saat 08.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Birimimiz randevulu sistemle çalışmakta olup, randevuların oluşturulması ve planlanması birim doktoru tarafından yapılmaktadır.
  • Her ziyaret sonrasında gelecek randevu tarihiniz hakkında size bilgilendirme notu verilecektir.
  • Başka adrese gitme, hastaneye yatma, hastayı kaybetme vb. değişikliklerde Evde Sağlık Birimine bilgi vermeniz gereklidir.
  • Yapılacak olan tahlil yada poliklinik muayene kontrolleriniz için hastaneden randevu aldıktan sonra Evde Sağlık Biriminin gerekli planlamayı yapabilmesi için en az 1 hafta önceden Evde Sağlık Birimine haber vermeniz gereklidir.
 

İLETİŞİM NUMARALARIMIZ: 0 (282)  204 09  00 – 60186

Evde Sağlık Hizmeti Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Kartları:
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ TRAKEOSTOMİ BAKIM UYGULAMALARI HASTA HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KARTI
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ PEG İLE BESLENME UYGULAMALARI HASTA HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KARTI
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ OKSİJEN VE ASPİRASYON CİHAZI KULLANIMI HASTA HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KARTI
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEBULİZATÖR CİHAZI KULLANIMI HASTA HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KARTI
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NAZOGASTRİK SONDA BAKIM UYGULAMALARI HASTA HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KARTI
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ MESANE KATETERİ BAKIM UYGULAMALARI HASTA HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KARTI
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOLOSTOMİ İLEOSTOMİ BAKIM UYGULAMALARI HASTA HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KARTI
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BASI YARASI ÖNLEME VE BAKIM UYGULAMALARI HASTA HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KARTI