Sağlık Turizmi Birimi
18 Mayıs 2023

Sağlık Turizmi Birimi;

Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla gelişmiştir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar USD’lik bir ciroya ulaşmıştır. Termal turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizminde seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda dönen ciro tam olarak bilinmemekle birlikte medikal turizmdekinden çok daha üst sıralarda olduğu öngörülmektedir.
Turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması Türkiye gibi turizm ülkelerinde bir zorunluluktur. Turizm sektörü 12 aya yayılma ve istihdam yaratma hususunda çok önemli bir hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir. 
Tekirdağ Dr. İ.F.C. Şehir Hastanesi olarak Uluslararası hastaların çekim merkezi olmayı hedefliyoruz.
Bilgi, tecrübe ve modern teknoloji olanaklarımızla Uluslararası hastalarımızın da sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılayarak daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmayı ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Hastanemizde; 

18 adet ameliyathane, 
Pet-CT, Spect-CT gibi Nükleer Tıp hizmetleri,
Periferik Damar Cerrahisi,
Palyatif Bakım,
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi,
KBRN,
Uyku Merkezi, 
Girişimsel radyoloji,
ÜYTE gibi modern ve özellikli tanı ve tedavi hizmetleriyle bütünleşik sağlık hizmet sunumu planlanmaktadır.

Birim Çalışanları;

Başhekim


Op.Dr. Lütfi Çağatay ONAR
Sağlık Turizmi Sorumlu Hekim
Op. Dr. İhsan Gündüz
Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu

Uzm. Hem. Neşe KIRÇİÇEK KOCAMAN
Sağlık Turizmi Birim Çalışanı
İREM ÖZTEN