Beyin ve Sinir Cerrahisi

Klinik Hakkında

Beyin cerrahi ;   

Nöroşirürjiyen olarak da bilinen beyin cerrahı, sinir sistemi bozukluklarını inceler, teşhis eder ve cerrahi olarak tedavi eder. Beyin cerrahı, tümörleri çıkarmak, kronik ağrıyı gidermek, yaraları, damar bozukluklarını, parkinson ve epilepsi gibi hastalıkları tedavi etmek için beyin, omurilik ve periferik sinirler üzerinde ameliyat yapar.

Uzun saatler süren hassas ameliyatları gerçekleştirmekle sorumlu olan beyin cerrahının görev tanımı şunları kapsamaktadır;

Hastanın şikayetine teşhis koymak için manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (BT) gibi radyolojik testleri talep etmek,

Test sonuçlarını değerlendirmek ve tanı koymak,

Tedavi planı oluşturmak, hastalara tıbbi görüşlerini sunmak ve uygulamak için onay almak,

Gerekli görülen ameliyatı gerçekleştirmek,

Cerrahi girişimlerin başarılı olup olmadığını ya da ek tedaviye gerek olup olmadığını değerlendirmek için ameliyat sonrası hastayı kontrol etmek,

Hastaya ve hasta bakımından sorumlu olan kişilere ameliyat sonrası bakım, egzersiz, istirahat gibi konularda bilgilendirmede bulunmak,

Doktor adaylarına eğitim vermek,

Gerekli görülen durumlarda diğer meslektaşlar ile fikir alışverişinde bulunmak,

Akademik alandaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek,

Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikinliğimiz  E blok 1. katta bulunmaktadır.
Yatan hastalarımız  5.kat B blokta  izlenmektedir. 

 

27 Mayıs 2022