Girişimsel Radyoloji
27 Mayıs 2022

Girişimsel Radyoloji;

Girişimsel radyoloji ünitemizde cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymadan küçük bir kesi yardımıyla uygun anestezik ilaçlar ile ağrı azaltılarak görüntüleme eşliğinde işlemlerimiz yapılmaktadır. İşlem sonrası hastalarımız kısa bir süre takip edilip hastanede kalım süreleri azalmaktadır. Uygulanan işlemlerde yüksek teknolojili ve işleme özel  tıbbi malzemeler kullanılmaktadır. Tomografi, anjiyografi ve ultrasonografi cihazları barındıran ünitemizde görüntüleme eşliğinde perkütan organ ve kitle biyopsi işlemleri(akciğer, karaciğer, meme ve yüzeyel kitle) ,non vasküler girişimsel radyoloji işlemleri(Perkütan nefrostomi kateteri yerleştirilmesi, perkütan safra yollarının drenajı, perkütan abse drenajı, kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi, perkütan safra kesesi drenajı vs ) işlemleri yapılmaktadır.

Girişimsel Radyoloji 1. kat Radyoloji bölümünde yer almaktadır.