Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları
01 Haziran 2022

Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları;

Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
Refakat için klinik kat sekreteri yoksa klinik hemşiresi tarafından refakatçi kartı verilir.
Refakat kartınızı yanınızda bulundurunuz.
Refakatçisi bulunan hastaların kişisel eşyalarının sorumluluğu kendilerine aittir.
Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder. Refakatçiler (Hekim ve Hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
Refakatçi hastanenin belirlediği tüm kurallara uymak zorundadır. Bazı kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde refakatçi uygulaması yoktur. Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi kuralları olacağı unutulmamalıdır.
Refakatçiler; istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan koltukları ve çocuk servislerinde ise alt yatakları kullanabilirler. Ancak hasta yataklarına oturmamalıdır.
Refakatçiye kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri verilir. Dışarıdan yiyecek getirilmesi yasaktır.
Hasta dolap ve etajerlerine yiyecek koyulmamalıdır. Pencerelerden aşağı hiçbir şey atılmamalı, pencere kenarına bir şey koyulmamalıdır. Bulunduğunuz yeri ve eşyaları temiz tutunuz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda klinik sorumlu hemşiresini veya klinik hemşiresini bilgilendiriniz.
Refakatçilerin hastanede tütün, sigara ve alkollü madde kullanmaları yasaktır.
Refakatçiler, ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını servis dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

Hastaya ait her türlü ilaç refakatçi/hasta tarafından ilgili hemşireye teslim edilmelidir. Hastanın her türlü tedavi ve ilacı hemşiresi tarafından uygulanır.
Mümkün olduğunca hastanızın yanından ayrılmayınız. Ayrılmanızı gerektirecek durumlarda görevli hemşireye haber veriniz.
Refakatçi değişimlerinden klinik hemşirelerini haberdar ediniz.
Hastalarımızın mahremiyeti açısından Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Servisinde bayan refakatçi bulundurulması gerekmektedir.
Hastalarımıza huzur dolu bir ortam sağlanması için; hasta yakınlarının, hasta odası ve klinik koridorunda yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız edecek şekilde kullanılmaması gerekmektedir.
Refakatçiler hastaneye ait malzemeleri temiz ve düzenli tutmalıdır
Refakat kuralları Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak düzenlenir.
Dilek, öneri ve şikayetleriniz için Hasta Hakları Birimi, Web sitemizden başvurabilirsiniz.


Özellikli Hasta Gruplarına Ait Refakat Kuralları

**Hastanemizin özellikli hasta grubu, Terminal Dönem Hastaları, Onkoloji Hastaları, Geriatri Hastaları, İmmün Sistemi Baskılanmış Hastalar, Taciz ve İstismara Uğramış Hastalar ve Madde Bağımlılığı olan hastalar olarak belirlenmiştir.

Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
Refakatçi hastanenin belirlediği tüm kurallara uymak zorundadır
Refakat için klinik kat sekreteri yoksa klinik hemşiresi tarafından refakatçi kartı verilir. Refakat kartınızı yanınızda bulundurunuz
Refakatçisi bulunan hastaların kişisel eşyalarının sorumluluğu kendilerine aittir.
Refakatçiye kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri verilir.
Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
Refakatçiler; istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan koltukları kullanabilirler. Ancak hasta yataklarına oturmamalıdır.
Refakatçilerin hastanede tütün, sigara ve alkollü madde kullanmaları yasaktır.
Ateş, öksürük vb. şikayeti olanlar ve bulaşıcı enfeksiyonu olan kişilerin refakatçi olarak bulunmaması gerekir.
Hastaların diyeti özeldir. Hastalara dışarıdan yiyecek-içecek getirilmemelidir.
Hastanıza refakat süresince diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
Refakatçiler hastaneye ait malzemeleri temiz ve düzenli tutmalıdır.     
Refakatçiler ilgili hekim ve hemşire istemi dışında hastalarını dışarı çıkaramazlar.     
Mümkün olduğunca hastanızın yanından ayrılmayınız. Ayrılmanızı gerektirecek durumlarda görevli hemşireye haber veriniz. Refakatçi değişimlerinden klinik hemşirelerini haberdar ediniz.
Ellerinizi sık sık yıkayınız. Odalarda bulunan el antiseptiklerini kullanınız. Kişisel hijyeninize dikkat ediniz.
Refakatçiler el hijyeni, koruyucu ekipman kullanımı, odaya giriş ve çıkış kuralları konusunda çalışan sağlık personelinin eğitimleri doğrultusunda kurallara uymalıdır.
Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım etmelidir.
Refakatçiler hasta odası ve koridorda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
Refakat kuralları Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak düzenlenir.
Görüş, öneri ve şikayetleriniz için Hasta Hakları Birimi, Web sitemizden başvurabilirsiniz.