Etik Kurula Başvururken Dikkat Edilecek Hususlar
14 Nisan 2023

Başvuru esnasında dikkat edilecek hususlar:
 •      Yazım ve imla kurallarına dikkat edilmelidir.
 •      Times News Roman yazı stili ve 12 punto ile belge içerisindeki yazılar düzenlenmelidir.
 •      Ana başlıklar Times News Roman ve 14 punto ile yazılmalıdır. 
 •      Dosyaya belgeler arkalı önlü gelecek şekilde konulmalıdır.
 •      Başvuru dosyası toplantı tarihinden en az 3 gün önce etik kurul sekretaryasına teslim edilmelidir.
 •      Her bir sayfada ıslak imza olmalıdır.
 •      Araştırmanın ne amaçla yapıldığı dilekçede yer almalıdır.
 •      Her bir araştırmacıya ait özgeçmiş formu başvuru dosyası içerisinde yer almalıdır.
 •      Literatür / Kaynakça listesi APA/AMA formatında olmalıdır.
 •      Literatür / Kaynakça listesinde yer alan en az 3 makale başvuru dosyasında yer almalıdır.
 •      1 adet yazılı dosya ve 1 adet CD ile başvuru yapılmalıdır.
 •      Etik kurul izni sonrasında il sağlık müdürlüğü kurum izni başvurusu yapılmalıdır.
 •      İl sağlık müdürlüğü kurum izni etik kurul birimine teslim edilmelidir.