Destek ve Kalite Hizmetler Müdür Yardımcısı
07 Haziran 2022

MüdürYrd Meryem Örtlek.JPG

Müdür Yardımcı 
Meryem ÖRTLEK

ÖZGEÇMİŞ

1985 yılında Osmaniye’de doğdu. Evli, Yabancı Dil: İngilizce.
Adnan Menderes Üniversitesinde Hemşirelik bölümünü bölüm 3.’sü, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Kurumla İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Bölümünden bölüm 1.si, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığını bitirdi.Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi olarak da görev yapmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesi gereğince Başarı Belgesi almıştır.

İŞ DENEYİMİ
05.08.2009-03.05.2010 Çukurova Özel Hastanesi/Osmaniye, Acil Servis/Hemşire
2009-2010 Osmaniye Günay Sürücü Kursun’da ilk yardım öğretmenliği
15.07.2010-07.01.2013 Çorlu Devlet Hastanesi/Tekirdağ, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım/ Hemşire
07.01.2013- Ocak 2017 Çorlu Devlet Hastanesi/Tekirdağ, Kalite Yönetim Birimi Çalışanı
Ocak 2017Kam 2017 Çorlu Devlet Hastanesi/Tekirdağİzole Yoğun Bakım ve GeneYoğun Bakım Koordinatörü
Kasım 2017- Aralık 2017 Çorlu Devlet Hastanesi/Tekirdağ, Kalite Yönetim/Eğitim Birimi Çalışanı ve Poliklinik Sorumlusu
Aralık 2017 – Eylül 2020 Çorlu Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı
Eylül- Aralık 2020 Tekirdağ Devlet Hastanesi Kalite yönetim Direktörü
Aralık 2020- Tekirdağ Dr.İ.Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Müdür Yardımcısı-Kalite yönetim Direktör

SERTİFİKALAR VE KURSLAR
Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Sertifikası Mart 2017
Dezenfeksiyon Antisepsi ve Sterilizasyon Sertifikası Şubat 2015
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Kursu 2014
Ulusal Medikal Kurtarma Eğitim Kursu Şubat 2011
İngilizcEğitim Kursu, Ekim 2008-Nisan 2009
Atatürk Kültür Merkezİzmir Acil Tıp Kursu 01 Nisan 2008

Yayın

Tarihi

Türü

Y. Yer

ESERLER

 

 

2014

 

Kitap Bölümü

Kliment Ohridski Universit y Press, SOFIA

AYGÜL YANIK & MERYEM ÖRTLEK, The Health Quality and Accreditation System In Turkey, Section lll: Sport And Health Science, The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Volume: 4, ST. Kliment Ohridski University Press, SOFIA , 2014, ISBN

978-954-07-3771-3, pp. 531-542

 

 

2015

 

Kitap Bölümü

Kliment Ohridski Universit y Press,

SOFIA

AYGÜL YANIK & MERYEM ÖRTLEK, The Social Security System in Turkey and General Health Insurance, Turkey at tha Beginning of 21 Century: Past and Present, Volume:5 ST. Kliment Ohridski University Press, SOFIA , 2015, ISBN 978-954-07-4001-0, pp. 580-591.

 

 

2017

 

Kitap Bölümü

Kliment Ohridski Universit y Press,

SOFIA

AYGÜYANIKMERYEM ÖRTLEK & ASLI EKĠN, Problem Solving

Skills and Perceived Efficacy in Intensive Care Nursing, Volume:5 ST. Kliment Ohridski University Press, SOFIA , 2017, ISBN 978-954-07-4344- 8, pp. 580-591.

 

 

2017

 

SC

Dergi

Iranian Red Crescent Medical

Journal

 

AYGULYANĠK & MERYEM ÖRTLEK, Time Management Behaviors of Healthcare Managersand The Effects of DemographicalVariables. Iranian Red Crescent Medical JournalID:24711. 2017

 

2020

 

Makale

 

Araştırma Makalesi

AYGÜL YANIK, MERYEM ÖRTLEK, AYTEN KALANER
Sağlık Yöneticilerinin Otonomi Kişilik Özelliği ve Çatışma Yönetim Tarzlarının Değerlendirilmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, 2020.

 

 

2018

 

 

Bildiri

 

 

Antalya

MERYEM ÖRTLEK, AYŞE ÇAKMAK, AYTEN KALANER &AYGÜL YANIK
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Hasta Klinikten Ayrılmadan Önceki Bölümünün Değerlendirmesi ve Belirlenen Eksikliklerin Giderilmesi, 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane

İdaresi Kongresi, 11-13 Ekim 2018, zel Bildiri, Tam metin.

 

2018

 

Bildiri

 

Antalya

MERYEM ÖRTLEK, AYTEN KALANER & AYGÜL YANIK
Hastane Yöneticilerinin Otonomi Kişilik Özelliği ve Çatışma Yönetim Tarzlarının Değerlendirilmesi, V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 10-13 Ocak 2018, Antalya, Sözel Bildiri, Tam metin.

 

2016

 

Bildiri

 

Antalya

MERYEM ÖRTLEK & AYGÜL YANIK
Yoğun Bakım Hemşirelerinde Problem Çözme Becerisi, Örgütsel Etkililik Algısı ve İş Memnuniyeti İlişkisi: Bir Pilot Çalışma, V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 01-04 Mart 2016, Antalya, Poster Bildiri, Özet metin.

 

2014

 

Bildiri

 

Ankara

MERYEM ÖRTLEK & SAKİNE TOPALOĞLU
Hastane Hizmet Kalite Standartlarınca Açısında Hekim Order’lerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 01-03

Mayıs 2014, Ankara, Sözel Bildiri, Tam metin.

 

 

2014

 

 

Bildiri

 

 

Ankara

SAKİNTOPLLUMERYEM ÖRTLEK & ESRA USLU
Hasta Güvenliği Açısından İlaç Hatalarına ve Hataların Raporlanmasına Yönelik Sağlık Çalışanlarının Alışkanlıklarının Tanımlanması. IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 01-03 Mayıs 2014, Ankara, Sözel

Bildiri, Tam metin.

 

 

2014

 

 

Bildiri

 

 

Antalya

MERYEM ÖRTLEKAYYANIKA CENGİZ KALKANSAKİNTOPALLUAYTEN KALANER & ADNANA BAÇ, 
Sağlık Çalışanları Kalite Algılarının Değerlendirilmesi: Çorlu Devlet Hastanesi Örneği, V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 20-22

Kasım 2014, Antalya, Poster Bildiri, Özet metin.

 

2013

 

Bildiri

 

Antalya

AYGÜL YANIK & MERYEM ÖRTLEK,
4. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi “Sağlık Yöneticilerinde Zaman Yönetimi Davranışlarının

Değerlendirilmesi”, 11-14 Aralık 2013, Sözel bildiri, Özet metin, Antalya.

 

 

2009

 

 

Bildiri

 

 

Ankara

MERYEM ÖRTLEKHATİCE ÖZDEMİR BANU KARZ

HemĢirelik\Ebelik Öğrencilerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Konularındaki Bilgi Düzeyleri ile Cinsel Tutum ve Davranışları Bildiri ve Poster (8.Ulusal- Uluslararası katılımlı Hemşirelik öğrenci Kongresi GATA

Hemşirelik Yüksek Okulu 2009),

 

2008

 

Bildiri

 

İstanbul

HATİCE ÖZDEMİRMERYEM ÖRTLEK & BANU KARZ

Hemşirelik\Ebelik Öğrencilerinin Araştırmaya olan ilgileri ve tutum ve davranışları Bildiri ve Poster (7.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Marmara Üniversitesi 2008)