Çevre ve Atık Yönetim Birimi
27 Mayıs 2022

Çevre ve Atık Yönetim Birimi ;

Atık Yönetim Planında belirtilen şartlara uygun tedbirler almak. Çevre Amaç ve Hedeflerinin oluşturulmasını karar verir. Oluşturulan Çevre Amaç ve Hedeflerinin sonuçlarına göre yeni stratejiler belirler. Çalışanlara kanuni ve yasal şartlar hakkında bilgi verilmesini sağlamak.

Görev ve Sorumluluklar;

Çevre Yönetim Temsilcisi ve Çevre Yönetim Üyelerinin belirlenmesini üst yönetime sunar ve kararı uygulatır.  

Çevre bilincinin arttırılması ve çalışanların Çevre Yönetim Sistemi konusunda farkındalığının ileri seviyelere taşınması için gerekli eğitim kaynakları ve planlanan tatbikat uygulamaları  ile Atıkların bertarafı veya geri dönüşümü ve yapılacak için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olan ödenek ve kaynakların ayrılmasını sağlamak.

Önemli çevre boyutlarının bertaraf edilmesi ya da yasal sınırlara taşınması için gerekli olan tedbirlerin alınması ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak Atık Yönetim Planında belirtilen şartlara uygun tedbirler almak.

Çevre Amaç ve Hedeflerinin oluşturulmasını karar verir.Oluşturulan Çevre Amaç ve Hedeflerinin sonuçlarına göre yeni stratejiler belirler.Çalışanlara kanuni ve yasal şartlar hakkında bilgi verilmesini sağlamak.Yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarına katılmak. 

Yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar almak, kararları uygulatmak.

İç tetkiklerin planlaması, uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını kontrol etmek.

İç tetkiklerde çıkan uygunsuzlukların giderilmesi için alınan tedbirlerin sonuçlarını kontrol etmek.

Çevre politikasını üst yönetimle birlikte oluşturmak ve tüm çalışanlar ile üçüncü taraflara duyurulması için gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Acil durum hazırlıklarının yapılmasını ve koordinasyonunu sağlamak.

Çevre boyutlarının belirlenmesi ve çevresel değerlendirmelerinin yapılmasını kontrol etmek.


6.jpg

4.jpg

5.jpg

3.jpg