Staj Başvuruları
27 Mayıs 2022

DÖNEM STAJLARI

A-    ORTAÖĞRETİM STAJLARI


2021-2022 Eğitim Öğretim yılı ile ilgili dönem stajları ilimiz genelinde Müdürlüğümüzce planlanmaktadır. Dönem stajı yapacak ortaöğretim öğrencileri için İl Milli Eğitim Müdürlüğünden giden listeler dikkate alınarak kurumların çalışan personel sayısına göre İl Sağlık Müdürlüğümüzce kontenjanlar belirlenmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanan öğrenci sayısı dışında kurumumuz tarafından İl Sağlık Müdürlüğümüzün bilgisi olmadan işlem tesis edilmemektedir.
Öğrenci staj yeri değişiklik talepleri ile ilgili, okulların ilgili talepleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden İl Sağlık Müdürlüğümüze iletmesi neticesinde gerçekleşecektir.

B-    ÜNİVERSİTE UYGULAMA STAJLARI

Üniversite uygulama stajları kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüz ile İlimiz Namık Kemal Üniversitesi arasında uygulama protokolleri yapılarak öğrenci uygulama eğitimlerinin planlaması yapılmaktadır. Yapılan protokol kapsamında öğrenci uygulama yerlerinin dağılımı kurum kontenjanlarımız dâhilinde İl Sağlık Müdürlüğümüzce belirlenmektedir.
Bunun haricinde ilimiz dışından üniversite öğrencisi staj başvurusu olduğu takdirde protokole bağlı kalmaksızın;

1-      Öğrenci Belgesi
2-      Kimlik Fotokopisi
3-      Staj/Uygulama Başvuru Formu (2 nüsha ve fotoğraflı) (Mutlaka okul tarafından onaylanmış)
4-      Staj/Uygulama Sözleşmesi (2 nüsha ve fotoğraflı) (Mutlaka okul tarafından onaylanmış)
5-      Staj/Uygulama başvurularında ilimiz dışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler için ailesinin (anne – baba) Tekirdağ’da ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi
6-      Staj/Uygulama talebini bildirir dilekçe/Üniversite üst yazısı
7-      Sigorta primlerinin okul tarafından yatırılacağını beyan eden belge
8-      İlgili üniversitenin pandemi tedbirleri kapsamında staj/uygulama süreçlerini içeren Senato Kararı veya Rektörlük aracılıyla gelen resmi yazı
9-      Öğrenciye rehberlik edecek öğretim elemanının iletişim bilgilerinin belirlenerek gönderilmesi (İlgili üniversitenin il dışında olması halinde ilimiz içerisindeki üniversiteden belirlediği Rehber Öğretmen de kabul edilebilecektir)

Yukarıda belirtilen belgelerin sunulması halinde kurumumuzca kontenjanlar da göz önünde bulundurularak staj/uygulama kabulleri yapılabilecektir.

C-    2022 YAZ STAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sisteminin açılması ile birlikte başvurular https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Detaylı bilgi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden, 2022 yılı yaz stajı planlanması İl Sağlık Müdürlüğümüze iletilene kadar bu minvalde talebi olan/olacak başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılması gerekmektedir.
2022 yılına ait uygulama, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı yaz stajı için kontenjan sayılarımız Kariyer Kapısı aktif hale geldiğinde Müdürlüğümüz tarafından tekrar belirlenecek, kurumlarımıza bildirilecek ve ilan edilecektir.
Kariyer Kapısı dışında staj başvurunda bulunan öğrenciler arasında bölüm/branş/alanlarına bakılarak “Kariyer Kapısı Yetenek Havuzunda aynı bölüm/branş/alandan eklenmiş herhangi bir adayın o ilde staj yapma talebi olmaması halinde elden staj kabulü yapılacaktır.

Yaz stajı kabulü elden yapılacak öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri kurumumuza sunmakla yükümlüdür;

1-      Öğrenci Belgesi
2-      Kimlik Fotokopisi
3-      Staj/Uygulama Başvuru Formu (2 nüsha ve fotoğraflı) (Mutlaka okul tarafından onaylanmış)
4-      Staj/Uygulama Sözleşmesi (2 nüsha ve fotoğraflı) (Mutlaka okul tarafından onaylanmış)
5-      Staj/Uygulama başvurularında ilimiz dışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler için ailesinin (anne – baba) Tekirdağ’da ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi
6-      Staj/Uygulama talebini bildirir dilekçe/Üniversite üst yazısı
7-      Sigorta primlerinin okul tarafından yatırılacağını beyan eden belge
8-      İlgili üniversitenin pandemi tedbirleri kapsamında staj/uygulama süreçlerini içeren Senato Kararı veya Rektörlük aracılıyla gelen resmi yazı                                                                                                             
           YAZ STAJI BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİĞİ TAKDİRDE SİTEMİZDE DUYURULACAKTIR.