Uzm. Dr. Duygu KOCATÜRK
14 Mart 2024

duygukocatürk

ÖZGEÇMİŞ

 

Duygu KOCATÜRK

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi: 12.11.1986   Doğum Yeri: Bursa-Türkiye

Vatandaşlık: Türkiye CumhuriyetiCinsiyet: Kadın

İLETİŞİM

Adres: Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Süleymanpaşa Tekirdağ

Türkiye 59030

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5995-8967

GÖREV

 • 27.10.2021- halen: Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi- Başhekim Yardımcısı
 • 15.12.2020-26.10.2021: Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi- Uzman Hekim
 • 17.11.2020- 15.12.2020: Tekirdağ Devlet Hastanesi
 • 23.02.2016-03.11.2020: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı- Asistan Hekim
 • 17.02.2016-23.02.2016: İzmir Kâtip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı- Asistan Hekim
 • 01.11.2013-04.06.2015: Ordu-Ünye Toplum Sağlığı Merkezi- Ünye Verem Savaş Dispanseri- Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi, İlçe Sağlık Müdürü, Verem Savaş Dispanseri Hekimi
 • 31.10.2011-21.10.2013: Kayseri-Akkışla Toplum Sağlığı Merkezi- Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi, İlçe Sağlık Müdürü, Ambulans Hekimi

EĞİTİM

 • 2016-2020: Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Tıpta Uzmanlık Eğitimi
 • 2005-2011: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2000-2004:Bursa Anadolu Lisesi

UZMANLIK TEZİ

Başlık (Türkçe): Glioblastoma multiforme ve glioblastoma multiforme kanser kök hücreleri ile astrosit ko-kültürlerinde, siklopamin inhibisyonu ile sonıc hedgehog sinyal yolağı ve ilişkili mekanizmalarda karşılıklı bağlantıların moleküler yöntemlerle araştırılması

Başlık (İngilizce):Investigation of sonic hedgehog signaling pathway with cylopamin inhibition and relationship between related mechanisms with molecular methods on glioblastoma multiforme and glioblastoma multiforme cancer stem cells and astrocyte co-cultures

İzmir, Türkiye, Temmuz 2019

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

YAYINLAR

Kitap bölüm yazarlığı:

 • Hücre Sinyal Yolakları – Temel Yolaklar ve Mekanizmalar, paylaşımlı bölüm yazarlığı: 1.bölüm (sayfa 1-18), 2. bölüm (sayfa 19-26), 3. bölüm (sayfa 27-38), 4. bölüm (sayfa 39-58), 7. bölüm (sayfa 97-116), 9. bölüm (sayfa 137-166) ve 10. bölüm (sayfa 167-177), İstanbul Tıp Kitabevi (2021)

  Araştırma makaleleri:

 • Berrin Özdil, Duygu Çalık-Kocatürk, Çisem Altunayar-Ünsalan, Eda Açıkgöz, Fatih Oltulu, Volkan Görgülü, Ayşegül Uysal, Gülperi Öktem, Ozan Ünsalan, Hüeyin Aktuğ. "Differences and similarities of biophysical and biological characteristics between GBM and astrocyte cells (2021- The FEBS Journal dergisine gönderildi)
 • Gurur Garip, Berrin Özdil, Duygu Çalık-Kocatürk, Fatih Oltulu, Fatma Zuhal Eroğlu, Hüseyin Aktuğ, Ayşegül Uysal. Effect of Endoplasmic Reticulum Stress on Human Trophoblast Cells: Survival Triggering or Catastrophe Resulting in Death (PMID: 35998395 DOI: 10.1016/j.acthis.2022.151951)
 • Can Köse, Serap Uslu, Duygu Çalık-Kocatürk, Berrin Özdil. Huseyin Aktug. JNK Inhibition Modulates Cytoskeleton, Hypoxia, And Neurogenesis On The Protein Level In Glioblastoma And Astrocytes: An Immunofluorescence Study (Turkish Neurosurgery dergisine kabul edildi, yayın aşamasında)
 • Duygu Çalık Kocatürk, Berrin Özdil, Yasemin Adalı, Sinan Hoca, Serra Kamer, Gülperi Öktem, Çevik Gürel, Ayşegül Uysal, Hüseyin Aktuğ. Radiosensitivity of Glioblastoma Multiforme And Astrocytes Cell Lines in The Cell Signalling Aspects (DOI:10.18621/eyrj.1028350)
 • Duygu Çalık Kocatürk, Berrin Özdil, Hüseyin Aktuğ, Ayşegül Uysal. Investigation of sonic hedgehog working pathways in GBM cells under the effect of cyclopamine and in the presence of astrocyte co-culture (hazırlık aşamasında)
 • Berrin Ozdil, Duygu Calik-Kocaturk, Cisem Altunayar-Unsalan, Eda Acikgoz, Volkan Gorgulu, Aysegul Uysal, Ozan Unsalan, Huseyin Aktug, Spectroscopic and microscopic comparisons of cell topology and chemistry analysis of mouse embryonic stem cell, somatic cell and cancer cell. Acta Histochemica (PMID: 34333240, DOI: 10.1016/j.acthis.2021.151763 - 2021)
 • Berrin Özdil, Günnur Güler, Eda Açıkgöz, Duygu Çalık Kocatürk, Hüseyin Aktuğ. The effect of extracellular matrix on the differentiation of mouse embriyonic stem cells. Journal of Cellular Biochemistry (2019)
 • Fatih Oltulu, Duygu Çalık Kocatürk, Yasemin Adalı, Berrin Özdil, Eda Açıkgöz, Çevik Gürel, Nefise Ülkü Karabay Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ̆. Comparative molecular analysis of autophagy and mTOR pathways in mouse embryonic stem cell, lung cancer and somatic fibroblast cell lines. Journal of Cellular Biochemistry ( DOI:10.1002/jcb.29110, 2019)
 • Fatih Oltulu, Ayşegül Uysal, Hadi Rouhrazi, Kubilay Doğan Kılıç, Duygu Çalık Kocatürk, Gülperi Öktem. Zoledronik Asit Uygulamasının Meme Kanseri Hücre Hattı (MCF 7) Kanser Kök Hücrelerinin Üzerine Otofaji Gen Seviyesindeki Etkilerinin Araştırılması. Ege Tıp Dergisi (2018)
 • Fatih Oltulu, Berrin Özdil, Çevik Gürel, Eda Açıkgöz, Duygu Çalık Kocatürk, Yasemin Adalı, Ayşegül Uysal, Altuğ Yavaşoğlu, Gülperi Öktem, Hüseyin Aktuğ̆. Close look in EMT, MAPK and inflammation: what differs in mouse embriyonic stem, somatic and cancer cells? Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2018)

  Derlemeler:

 • Hüseyin Aktuğ, Berrin Özdil, Duygu Çalık Kocatürk, Eda Açıkgöz. Holistic Approach to Cell Characteristics and Behavioral Analysis. Critical Reviews in Oncogenesis (2019)
 • Ayşegül Uysal, Fatih Oltulu, Duygu Çalık Kocatürk, Berrin Özdil. Deri ve Deri eklerinin Embriyonik Gelişimi. Güncel Dermatoloji Dergisi (2016)

  ARAŞTIRMA DENEYİMİ

  Devlet Destekli Araştırma Projeleri

 • TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘İnsan Trofoektoderm Hücre Hattında Endoplazmik Retikulum Stresinin Hücre İçi Dinamiklerine İlişkin Hücre İskeleti, Adezyon Molekülleri, Apoptoz, Otofaji, Hipoksi Mekanizmaları Özelinde Araştırılması’ başlıklı 218S882 numaralı projede bursiyer (Eylül 2019-Şubat2021) Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşegül UYSAL TÜBİTAK tarafından desteklenen

 • Glioblastoma Multiforme ve Glioblastoma Multiforme Kanser Kök Hücreleri ile Astrosit Ko-kültürlerinde Siklopamin İnhibisyonu ile Sonic Hedgehog Sinyal Yolağı ve İlişkili Otofaji, Apoptoz, Hücre Siklusu, Hücre İskeleti, Hipoksi Mekanizmaları Arasındaki Karşılıklı Bağlantıların Moleküler Yöntemlerle Araştırılması’ başlıklı 117S578 numaralı 3001 projede bursiyer. (Eylül 2017-Eylül 2019) Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşegül UYSAL

  Bilimsel Araştırma Projeleri

 • Ege Üniversitesi tarafından fon sağlanan Kanser Kök Hücresinden Kanser Hücresine Doğru Yönelimde Hedef Genlerin Susturulmasıyla Oluşturulan Malign Melanoma Modeliisimli projede araştırmacı. (2019-devam) Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hüseyin AKTUĞ

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından fon sağlanan Deksametazon tedavisinin civciv embriyolarında nöral krest hücrelerine primer ve sekonder nörulasyona etkileri isimli projede araştırmacı. (2019-2019) İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Serap USLU

 • Ege Üniversitesi tarafından fon sağlanan ‘Tümör hücre, kök hücre ve somatik hücre hatlarının; Atomik kuvvet Mikroskobu (SPM) ve moleküler biyofiziksel yöntemlerle karşılaştırmalı değerlendirilmesi’ isimli projede araştırmacı. (2018-2019) Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hüseyin AKTUĞ

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından fon sağlanan Nörolasyon döneminde uygulanan dexamethazon tedavisinin civciv embriyolarında nöral krest hücrelerine, primer ve sekonder nörolasyona etkileri isimli projede araştırmacı. (2018-2018) İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Serap USLU

  DİLLER

  Türkçe, İngilizce (ÜDS 2011 – 75, YÖKDİL 2017 – 92,5)

  PROGRAM KULLANIMI

  Microsoft Office, Image J, Mendeley, Key Note, Numbers

  LABORATUAR TEKNİKLERİ

  Hayvan (Fare-Sıçan) Modeli

  Enjeksiyon uygulama, Gavaj uygulama, Diseksiyon

  Histolojik Teknikler

  Işık mikroskobisi için takip, Parafin gömme ve Elektron mikroskobi için takip, Kesit alma, Histolojik boyamalar, İmmunohistokimya ve İmmünofloresan boyamalar

  Hücre Biyolojisi

  Biyogüvenlik seviye 1 ve 2 hücre kültürü

  SUNUMLAR, KURSLAR VE TOPLANTILAR

 • 1. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu Tekirdağ, Türkiye (18-19 Ekim 20201)
 • 25. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi /1st International Microscopy & Spectroscopy Congress Turkish Society for Electron Microscopy ‘Evaluation of the cancer biology research concept: GBM and astrocyte membrane topology, morphology and chemistry’ başlıklı sözlü sunum Berrin Özdil Bay, Duygu Çalik-Kocatürk, Cisem Altunayar-Unsalan, Eda Acikgoz, Fatih Oltulu, Volkan Gorgulu, Aysegul Uysal, Gulperi Oktem, Ozan Unsalan, Huseyin Aktuğ (22-24 Eylül 2021)
 • 1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresinde ‘Jnk İnhı̇bı̇syonu, Glı̇oblastoma Hücrelerı̇ ve Astrosı̇tlerde Proteı̇n Düzeyı̇nde Sı̇toskeleton, Hı̇poksı̇ ve Nörogenezı̇ Modüle Eder: Bı̇r İmmünofloresan Çalışma’ başlıklı sözlü sunum. Can Köse, Serap Uslu, Duygu Çalık Kocatürk, Berrin Özdil, Hüseyin Aktuğ, Türkiye (3-5 Haziran 2020)
 • The 12th International Symposium on Health Informatics and Bioınformatics’de ‘Cyclopamıne Affects The Gene Expressıon of Astrocytes, Glioblastoma and Glioblastoma Stem Cells in Mono and Co-Culture Systems’ başlıklı poster sunumu. Duygu Çalık Kocatürk, Berrin Özdil, Hüseyin Aktuğ, Ayşegül Uysal. İzmir, Türkiye (17-19 Ekim, 2019)
 • 24. Ulusal Elektron Mikroskobisi Kongresinde ‘Deksametazon Tedavisinin Civciv Embriyolarında Nöral Krest Hücrelerine, Primer ve Sekonder Nörülasyona Etkileri başlıklı poster sunumu. Serap Uslu, Selin Tural Emon, Nuray Alaca, Duygu Çalık Kocatürk, Ayşegül Uysal, Edirne, Türkiye (24-26 Nisan 2019)
 • 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresinde 'Fare Embriyonik Kök Hücrelerinin Hücreler Arası Madde Yoğunluğunun Değiştirilerek Farklılaştırılma Süreçlerinin Araştırılması’ başlıklı sözlü sunum. Berrin Özdil, Günnur Güler, Eda Açıkgöz, Duygu Çalık Kocatürk, Hüseyin Aktuğ̆. Antalya, Türkiye (10-13Mayıs 2018)
 • 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresinde 'Radyosensitivitenin Glioblastoma multiforme ve Astrositik Hücre Hatlarının Hücre Sinyalizasyonlarına Etkisi' başlıklı poster sunumu. Duygu Çalık Kocatürk, Berrin Özdil, Yasemin Adalı, Sinan Hoca, Serra Kamer, Gülperi Öktem, Çevik Gürel, Ayşegül Uysal, Hüseyin Aktuğ̆. Antalya, Türkiye (10-13Mayıs 2018)
 • 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresinde 'Zoledronik Asit Uygulamasının Meme Kanseri Hücre Hattı (MCF 7) Kanser Kök Hücrelerinin Üzerine Otofaji Gen Seviyesindeki Etkilerinin Araştırılması' başlıklı poster sunumu. Fatih Oltulu, Ayşegül Uysal, Hadi Rouhrazi, Kubilay Doğan Kılıç, Duygu Çalık Kocatürk, Gülperi Öktem. Antalya, Türkiye (10-13Mayıs 2018)
 • Symposium of Basic Oncology Molecular Basis of Gynecological Malignanciese katılım, İzmir, Türkiye (19-20 Nisan 2018).
 • ASCB&EMBO 2017 Annual Meeting’de ‘Compairment of autophagy and mTOR pathways in mouse embryonic stem cell, lung cancer and somatic fibroblast cell lines in molecular analysis base’ başlıklı poster sunumu. Fatih Oltulu, Duygu Çalık Kocatürk, Yasemin Adalı, Berrin Özdil, Eda Açıkgöz, Çevik Gürel, Ayşegül Uysal, Altuğ Yavaşoğlu, Gülperi Öktem, Hüseyin Aktuğ. Philadelphia, USA (2-6 Aralık 2017)
 • ASCB&EMBO 2017 Annual Meeting’de ‘Expressional assessment of mouse embryonic stem cell, lung cancer and somatic fibroblast cell lines on the basis of EMT, MAPK and Inflammation’ başlıklı poster sunumu. Fatih Oltulu, Berrin Özdil, Çevik Gürel, Eda Açıkgöz, Duygu Çalık Kocatürk, Yasemin Adalı, Ayşegül Uysal, Altuğ Yavaşoğlu, Gülperi Öktem, Günel Gürsel Mukhtarova, Hüseyin Aktuğ, Philadelphia, USA (2-6 Aralık 2017)
 • EMBO Courses & Workshops tarafından düzenlenen 'Advances in stem cells and regenerative medicine' isimli kongrede ' What is The Power of Compositional Concentration of Matrix on The Mouse Embryonic Stem Cells?' başlıklı poster sunumu. Berrin Özdil, Günnur Güler, Eda Açıkgöz, Duygu Çalık Kocatürk, Hüseyin Aktuğ̆. Heidelberg, Almanya (23-26 Mayıs 2017)
 • EMBO Courses & Workshops tarafından düzenlenen 'Advances in stem cells and regenerative medicine' isimli kongrede 'Radiosensitivity of Glioblastoma Multiforme Cell Line in Cell Signalling Aspects' başlıklı poster sunumu. Duygu Çalık Kocatürk, Berrin Özdil, Yasemin Adalı, Sinan Hoca, Serra Kamer, Gülperi Öktem, Çevik Gürel, Ayşegül Uysal, Hüseyin Aktuğ̆. Heidelberg, Almanya (23-26 Mayıs 2017)
 • Türkiye Bilimler Akademisi tarafından gerçekleştirilen 'TÜBA 3. Uluslararası Kök Hücre Kursu: Hematolojik Onkolojide İnovatif Hücresel Tedaviler' kursu katılım, Antalya, Türkiye (19-22 Mayıs 2017)
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Biyoetik Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOMER) tarafından gerçekleştirilen 'I. Kök Hücre ve Biyotetik Sempozyumu' katılım, Muğla, Türkiye (13 Mayıs 2016)
 • THED tarafından düzenlenen 'XIII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi' katılım, İzmir, Türkiye (30 Nisan-03 Mayıs 2016)

 

KURSLAR ve EĞİTİM PROGRAMLARI

 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Toplum Sağlığı Merkezi Hekimleri Eğitimi, 19-23 Ağustos 2013
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından düzenlenen Hekimlere Yönelik Verem Savaşı Sertifikalı Eğitim Programı, 26-31 Mayıs 2014
 • Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenen, Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası kursu (80 saatlik), 20-31 Mart 2017. Sertifika Tarih: 31.03.2017 Sertifika No: 2017/043
 • Ege Üniversitesi Aile Planlaması- İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Üremeye Yardımcı Tedavi Klinik ve Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı, 1 Mayıs 2018- 7 Kasım 2018. Sertifika Tarih: 19.02.2020 Sertifika No: 149937

 

ÖĞRENCI EĞITIMINE KATKI VE KATILIM

 

Eğitimin Türü

Katkı ya da Katılımın Tanımı

Gözlemci

öğretim üyesi

Tarih

 

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrenci Pratikleri

Gözetmen

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

2016 - 2019

 

Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrenci Pratikleri

Gözetmen

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

2016 - 2019

 

Nöral Tüp Gelişimi ve Nöral Tüp Defektleri ÖÇM

Gözetmen

Prof. Dr. Ayşegül Uysal

2016 - 2019

Işık Mikroskobi Teknikleri ÖÇM

 

Gözetmen

Prof. Dr. Ayşegül Uysal

2016 - 2019

Diş Hekimliği Öğrenci Pratikleri

Gözetmen

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

2016 - 2019