Acil Tıp

Klinik Hakkında

Acil Tıp

Hastanemizde 4 adet aynı alana konumlandırılmış acil ünitemiz mevcuttur.

Bunlar; Genel Acil, Travma Acil, Çocuk Acil ve Kadın Doğum Acildir.

Acil Servislerimiz 3.Basamak kategorisindedir.

Tüm acil müşahede odaları box şeklinde tasarlanmış olup, hasta mahremiyeti ve sağlığı için her türlü teknik donanıma sahiptir.
Kabinlerde havalandırma ve aydınlatma her kabin için ayrı olarak tasarlanmıştır.

Her kabinde monitör ve yatak başı tıbbi gaz sistemi mevcuttur.

Genel Acil; 22 tane monitörlü müşahede odası, 5 tane poliklinik odası ve 5 tane triyaj odası mevcuttur. Gelen Hastalarımız Triyaj (Triyaj uygulaması pratisyen hekim ve hemşireler ile birlikte yapılmaktadır.) işleminden sonra, hastanın durumuna göre Genel Acil içerisin de oluşturulan yeşil ve sarı alanlarda muayene ve tedavi hizmeti almak üzere yönlendirilirler.

Genel acil içerisinde 3 adet CPR alanı oluşturulmuştur.

Travma Aci
l; Bir tane  CPR odası (2 monitörlü), 1 adet muayene odası (tek monitörlü) ve iki tane acil müdahale alanı b(u odalardan birinde ihtiyaç halinde hasta takibi de yapılabilmektedir) bulunmaktadır.

 Bu alanda ki hasta panelin de iki adet monitör mevcuttur. Travma Acilin müşahede alanın da (Travma Arenası) 12 tane box mevcuttur. Bu alanda ki hemşire masasında in de merkezi monitör sistemi mevcut olup CPR alanı ve müşahede alanın da ki tüm monitörler tek bir ekrandan takip edile bilmektedir.
Ortopedi işlemleri için ayrı bir alanda alçı odası yine travma acil ünitesinde yer almaktadır.
Polis ve jandarma noktaları da travma acilde konumlandırılmıştır.

Travma acil de ayrıca gözlem-tutuklu muayene ve tecrit odaları da birer yataklı olarak mevcuttur.

Travma acile entegre, dışarıdan ayrı bir girişi olan KBRN alanı mevcuttur. KBRN içerisinde müdahale, gözlem, dekontaminasyon - hazırlık ve duş alanları mevcuttur.

Kadın Doğum ve Çocuk Acil;
 Kadın doğum ve çocuk acil de iki adet çocuk polikliniği ve bir adet kadın jinekolojik muayene odası (burada aynı zamanda acil doğum durumlarında kullanılmak üzere tasarlanmış jinekolojik masa, radyan ısıtıcı ve NST bulunmaktadır.) mevcuttur.

Bu alanın iki adet müşahede alanı mevcuttur. 6 (altı) yataklı çocuk müşahede yatağı ve 3 (üç) yataklı Kadın doğum müşahede alanı mevcuttur. Hasta yataklarının hepsinde monitör ve hasta panelleri mevcuttur.

Bu acilimiz de ayrıca bir NST odası ve bebek bakım ile bebek emzirme alanları ayrı odalar olarak oluşturulmuştur.

 

Aşı ve Pansuman Birimi: Üç adet alan oluşturulmuş olup bunlar Aşı, Pansuman ve CPR alanıdır.

13 Eylül 2023