Acil Tıp

Klinik Hakkında

Hastanemizde 4 adet aynı alana konumlandırılmış acil ünitemiz mevcuttur.
Bunlar; Genel Acil, Travma Acil, Çocuk Acil ve Kadın Doğum Acil ve Pandemi Acil dir.
Tüm acil müşehade odaları box şeklinde tasarlanmış olup, hasta mahremiyeti ve sağlığı için her türlü teknik donanıma sahiptir.
Kabinlerde havalandırma ve aydınlatma her kabin için ayrı olarak tasarlanmıştır. Her kabinde monitör ve yatak başı tıbbi gaz sistemi mevcuttur.

Genel Acil; 22 tane monitörlü müşehade odası, 5 tane poliklinik odası ve 5 tane triaj odası mevcuttur. Ünite içinde ayrıca pansuman ve enjeksiyon odaları yer almaktadır.
Triaj uygulaması pratisyen hekimler tarafından yapılmaktadır.

Travma Aci
l; Bir tane monitörlü CPR odası, 1 tane monitörlü muayene odası ve iki tane acil müdahale alanı ve 12 tane box mevcuttur.
Ortopedi işlemleri için ayrı bir alanda alçı odası yine travma acil ünitesinde yer almaktadır.
Polis ve jandarma noktaları da travma acilde konumlandırılmıştır.
KBRN alanının ayrı bir girişi olup bir izolasyon ve iki adet yıkama alanı mevcuttur.

Kadın Doğum ve Çocuk Acil;
Pandemi sebebiyle Kadın Doğum ve Çocuk Acil üniteleri genel acil içerisinde hizmet vermektedir. Bu alanda 11 tane monitörlü müşehade odası, 1 tane çocuk poliklinikk odası, 1 tane kadın doğum muayene odası (burada aynı zamanda acil doğum durumlarında kullanılmak üzere tasarlanmış jinekolojik masa, radyan ısıtıcı ve NST bulunmaktadır.), COVIT-19 sürüntü alımı ve COVID-19 pozitif çocuk vakaları için 1 tane izolasyon odası mevcuttur.

Pandemi Ac
il; Pandemi acil ünitesi için kadın doğum ve çocuk acil alanları ayrılmıştır. An itibariyle çocuk acil alanında hizmet yürütülmektedir. Ancak vaka yoğunluğunun artması durumlarında kadın doğum acil alanı da pandemi acil olarak hizmet vermek üzere ayrılmış durumdadır. Ünite içerisinde 1 tane PCR odası, 1 tane poliklinik odası, 2 tane triaj odası, 2 adet CPR odası ve 6 adet monitörlü müşehade odası mevcuttur. Ayrıca alanda bir tane de kan alma odası mevcuttur.
Gerekli durumlarda kullanılmak üzere hazırda tutulan kadın-doğum acil alanında ise; 2 adet monitörlü müşehade odası, 1 adet izolasyon odası, 1 adet triaj alanı, 1 adet muayene odası,1 adet NST odası ve bir tanede bebek emzirme odası mevcuttur. Bu alan olası hasta yoğunluğu için boş bir şekilde bekletilmektedir.
Acil Ünitemizde toplam 40 hekim görev yapmakta olup bunların 12 tanesi Acil Tıp Uzman Hekimidir.


27 Mayıs 2022