Biyokimya

Klinik Hakkında

Tıbbi biyokimya bölümü; 

Doğrudan hasta kabulü yapmayan ve klinik biyokimya bölümü olarak da bilinen bir uzmanlık birimidir. 
Hastalıkların engellenebilmesi, hastalık oluşumunu tetikleyen etmenlerin saptanması, hastaların sağlık değerlendirmelerinin yapılması, hastalık seyrinin izlenmesi, iyileşme oranının öngörülmesi, hastalıkların teşhis edilmesi ve tedavinin takip edilmesi için gerekli olan numunelerin laboratuvarda incelenmesinden sorumludur. 
Bunun için organ fonksiyon testleri ya da diğer biyolojik laboratuvar tetkikleri uygulanır. Hastaya hangi tetkiklerin uygulanacağı, teşhis ve tedavi için diğer branş hekimleri ile ortak çalışılması, tahlil sonuçlarının yorumlanması gibi adımlar tıbbi biyokimya bölümü tarafından yürütülür. Yapılan araştırmalar, hastalara uygulanacak tedavilerin %70 oranında tetkik sonuçlarına bağlı olarak belirlendiğini kanıtlamıştır.  Tıbbi biyokimya bölümü bu nedenle sağlık alanında önemli bir yer tutar. Yapılan tahliller ve sonuçları, hastaların en kısa sürede ve en etkili şekilde iyileşmesi için gerekli adımların belirlenmesini sağlar.  Tıbbi biyokimya bölümünde biyokimyager'ler,  kimyagerler, biyologlar, teknisyenler, hemşireler ve diğer sağlık görevlileri bir arada çalışır.  Aynı zamanda branş doktorları ile sürekli işbirliği yaparlar.  Klinik biyokimya bölümünde yapılan tahlil ve testler, sağlık kuruluşunun donanımına ve yeterliliğine bağlı olarak değişiklik gösterir.  Tüm hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında yapılan tetkiklerin başında temel hematolojik çözümlemeler, rutin biyokimya incelemeleri ve idrar testleri gelir. Ancak hastane kapasitesinin genişlemesi ile birlikte yapılan test çeşitliliği de artış gösterecektir.

Tıbbi biyokimya testlerinin doğru sonuçlar vermesi için iki farklı kalite kontrol metodu kullanılır;

Dış (Eksternal) Kalite Kontrol Yöntemi: Yapılan tetkiklerin sonuçları, hastane dışında bulunan objektif bir kuruluşa gönderilir. Bu sayede kuruluştan gelen sonuçlar ile hastanede sağlanan sonuçlar karşılaştırabilir ve laboratuvar performansını ölçmek mümkün hale geli

 İç (İnternal) Kalite Kontrol Yöntemi: Gün içerisinde bir ya da birden fazla kez tekrarlanabilir. Bunun için daha önceden ölçümlenmiş olan örnekler tekrardan analiz edilir. Sonuçlar beklenen aralıkta çıkıyorsa tetkik sonuçlarının doğruluğu teyit edilir. Bu işlem sonrasında yeni hasta örnekleri analiz edilir.

Yapılan kalite kontrol çalışmaları, laboratuvar test sonuçlarının güvenilirliğini ve tedavi sürecinin etkinliğini doğrudan etkiler.  Bu nedenle kesinlikle ihmal edilmemesi oldukça önemlidir.

27 Mayıs 2022