Ayniyat Birimi
27 Mayıs 2022

Ayniyat;

Kurumlarda eşya ve araç gereç işlerine, demirbaşlara bakan bölüm.