Anjio Ünitesi
31 Ocak 2024

Anjio Ünitesi;

Kardiyoloji Bölümünde 12 Koroner yoğun bakım yatağı, 12 Anjiyografi yatağı, 22 Kardiyoloji Servis yatağı ile hizmet vermektedir. Kardiyoloji bölümümüzde 2 adet  Anjiyografi cihazı mevcuttur. Bölümde 24 saat 7 gün kardiyoloji uzmanı ve ekibi kalp krizi ve şüphesi ile gelen hastalarımıza anında müdahale edilip stent işlemi uygulanmaktadır. Kliniğimizde Anjiyografi ve stentleme işleme dışında TAVİ, Kompleks Koroner Girişimler, Balon Mitral Valvuloplasti, ASD/VSD/PDA Kapatma ve Karotis ( Şah damar),  Mezenter (Bağırsak atar damari),  Renal( Böbrek atar damarı)  ve Periferik arter (Bacak ve Kol Atar Damarı)   Balon ve Stent işlemleri ,  Aritmiler için elektrofizyolojik çalışma ve Ablasyon işlemleri ile Kalp Pili ve Kardiyak Resenkronizasyon işlemleri yapılmaktadır.

İnvaziv işlemler dışında; Efor testi, Ekokardiyografi (kalp ultroson), 24 saat Ekg ve Kan basıncı ölçüm işlemi ve Kalp Pili takılı olan hastaların pil kontrolleri yapılmaktadır.

Hastanemiz Radyoloji Bölümünde yapılan işlemler;
Koroner Bt Anjiyografi
Kardiyak MR
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi