Klinik Hakkında
06 Haziran 2022

Çocuk Nefrolojisi (pediatrik nefroloji) ; 

0-18 yaş aralığındaki çocukların böbrek ve üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıp bilimidir. Bozulmuş olan böbrek, üriner sistem bozukluklarının neden olduğu fonksiyon bozukluğu ile beraber vücudun asit - baz ve elektrolit dengesinin sağlanmasına yönelik teşhis ve tedavilerin yapılmaktadır.

Pediatrik Nefroloji hekimleri üriner sistem hastalıkları arasında yer alan şu hastalık gruplarının tanı ve tedavisi ile ilgilenirler:

Böbrek parankim hastalıkları
Böbreğin kistik hastalıklar
Glomerüler hastalıklar
Tubulointerstisyel hastalıklar
Sistemik hastalıklara bağlı böbrek tutulumları.