Klinik Hakkında
27 Mayıs 2022

Geriatri nedir? Kimler geriatri bölümüne başvurabilir?

Geriatri, yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen tıp dalıdır. Geriatri, dahiliyenin bir yan dalıdır. Dahiliye uzmanı olduktan sonra 3 yıl daha yaşlı sağlığı alanında eğitim alınarak geriatri uzmanı olunur.
Geriatri bölümüne 65 yaş ve üzerindeki tüm bireyler başvurabilir. Her türlü dahili hastalığı olanlar (şeker, tansiyon, kolesterol yüksekliği, guatr, böbrek hastalığı, mide- barsak hastalıkları, kan hastalıkları, kemik erimesi gibi), özellikle birden fazla hastalığı bulunan, çok sayıda ilaç kullanan, ilaçlarının düzenlenmesi gereken, beslenme bozukluğu olan, unutkanlık, uykusuzluk, sık düşme, idrar kaçırma, kabızlık gibi şikayetleri olan hastalar geriatri bölümünden en çok faydayı görenlerdir. 
Yalnızca hastalığı ve aktif şikayeti olanların değil sağlıklı yaşlanmak isteyenlerin de geriatri bölümüne başvurması önerilmektedir. Geriatri bölümünde hastaya sağlıklı yaşlanma konusunda önerilerde bulunulur. Her yıl yapılması gereken tetkikler, kanser ve osteoporoz taraması gibi taramalar yapılabilir. Zatürre, grip, zona, tetanoz gibi koruyucu aşılar konusunda bilgi verilir.  Spesifik hastalıkları için hastalar en çok fayda görecekleri ilgili branşlara (örneğin nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, üroloji gibi) yönlendirilir. Geriatristler  yaşlılarda sıklıkla görülen ancak hastaya sorulmaz ise gözden rahatlıkla kaçabilen depresyon, erken evre demans (bunama), idrar kaçırma (inkontinans), uyku bozuklukları, beslenme bozukluğu, kas erimesi (sarkopeni) gibi hastalıkların taramasını yaparak, tedavisi ve önlenmesi için gerekli müdahaleleri yapar. Geriatri bölümünde hastanın genel tıbbi, sosyal ve günlük yaşam öyküsü alındıktan sonra kapsamlı geriatrik değerlendirilmesi yapılır.  Bu değerlendirmeleri yaparken sıklıkla yaşlılar için özel olarak düzenlenmiş  testler kullanılır. 
Özetle geriatri bölümünün üç temel hedefi vardır. Bunlar; sağlıklı yaşlanma ve yaşlının mevcut sağlığını koruma, hastalığını tedavi etme, mümkünse yaşam kalitesini iyileştirmektir.


Geriatri Polikinliğimiz F blok 1.  katta bulunmaktadır.

Yatan hastalarımız 4. kat D blok servisimizde izlenmektedir.