Enfeksiyon Hastalıkları

Klinik Hakkında

Enfeksiyon Hastalıkları;

Bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde ayaktan gelen hastalar takip ve tedavi edilmekte ve gerektiğinde yatırılarak tedavi edilmektedir. Ayrıca hastanemizde yatarak tedavi olan diğer bölümlere ait hastalar da enfeksiyonlar yönünden takip ve tedavi edilmektedir. Departmana bağlı olan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Bakteriyoloji (bakteri bilimi), viroloji (virus bilimi), mikoloji (mantar bilimi), parazitoloji (parazit bilimi) ve seroloji (kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) ile ilgili testler yapılmaktadır. Departmanımız ayrıca hastanemizde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için stratejiler geliştirmekte ve önlemler almaktadır.


Elnfeksiyon Hastalıkları Polikinliğimiz D blok 1.  katta bulunmaktadır.

Yatan hastalarımız 6. kat A blok servisimizde izlenmektedir. 

27 Mayıs 2022