Tıbbi Onkoloji

Klinik Hakkında

Tıbbi onkoloji bölümü;

Kanser hastalıklarının kemoterapi ile tedavisinden sorumlu olan tıp branşıdır. Tümör anlamına gelen “onko” kelimesinden türemiştir. Medikal onkoloji bölümü olarak da bilinir. 
Kanser hastalıklarının önlenmesi, erken teşhis edilmesi ve kanser taramalarının yürütülmesi gibi aşamalarda diğer onkoloji bölümleri ile işbirliği kurarak sağlık hizmeti sunarlar.
Kanser hastalıkları, küresel çaptaki ölümlere en sık yol açan 2. hastalıktır. Özellikle rahim, meme, akciğer, bağırsak, prostat, tiroit, mide ve mesane kanserleri en yaygın kanser türleridir. 
Yakın zamana kadar bu hastalıkların tedavisi için radyoterapi ve cerrahi yöntemlerinden yardım alınmıştır. Ancak bu tedaviler, kanserin yayılmasını önlemekte ya da tamamen vücuttan atılmasında yeterli olmadığı için immünoterapi ve kemoterapi tedavilerinin kullanımı başlatılmıştır.
Kanser hastalıkları nedeniyle görülen ölüm vakalarının yükselmesi, küresel çapta önlemler alınması ve yapılan araştırmaların arttırılmasını gerektirmiştir. 
Ülkemizde ise onko hastanesi ve ücretsiz kanser tedavisi yapan hastanelerin sayısını arttırma çalışmaları başlatıldı. 2018 senesi itibari ile özel hastanelerde alınan ilave ödenekler yasaklanmış, başta onkoloji cerrahisi işlemleri olmak üzere tedaviler ücretsiz hale getirilmiştir.
Dahiliye bölümünün alt dalı olan Tıbbi Onkoloji bölümü, yalnızca kanser hastalıkların kemoterapi ile tedavisinde değil; hastalarda görülen kansızlık, zatürre ve kanda bulunan kalsiyum miktarının artışı gibi sağlık sorunlarının tedavisinde de rol almaktadır. 
Aynı zamanda kemoterapi tedavilerinin nasıl uygulanacağını, hangi dozda verileceğini, kaç seans uygulanacağını, kullanılacak ilaçları, olası yan etkileri ve alınması gereken önlemleri de belirler. Bu bölümde tıbbi onkologlar, onkoloji doktorları, onkoloji profesörleri, onkoloji hemşireleri ve diğer sağlık görevleri bir arada çalışmaktadır. 


Radyasyon Onkoloji  Polikinliğimiz  B 1.  katta bulunmaktadır.

Yatan hastalarımız 4. kat A blok servisimizde izlenmektedir. 

 

27 Mayıs 2022