Nefroloji

Klinik Hakkında

Nefroloji;

Böbrek Hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Nefroloji Kliniklerinde akut - kronik böbrek yetmezliği, kalıtsal-kistik böbrek hastalıkları, glomerülonefrit, hipertansiyon ve elektrolit bozukluklar, idrarda kan ve protein kaybı.. vb hastalıkların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. 
Hastanemizin Nefroloji Kliniğinde 2Uzman Hekim, Hemodiyaliz ünitesinde 7 Hemşire, 3 Tekniker ve Periton Diyaliz ünitemizde 2 Hemşire ile ayaktan ve yatan hastalarımızın tedavisinde hizmet vermekteyiz. 
Ayrıca yoğun bakım ünitesinde yatan ve diyaliz ihtiyacı bulunan hastalarımız yatak başı diyalize alınabilmektedir. 

Hemodiyaliz-Periton Diyaliz ünitemiz ve Nefroloji Polikinliğimiz B 1. katta bulunmaktadır.
Yatan hastalarımız 4. kat yandal servisimizde izlenmektedir. 

27 Mayıs 2022