Mikrobiyoloji

Klinik Hakkında

Mikrobiyoloji;

Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların önlenmesi ve hastalıklardan korunulması, hastalıkların tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi, antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi için yapılacak mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimi, testlerin yapılması, test sonuçlarının yorumlanması ve tıbbi konsültasyon ile ilgilenen bilim dalıdır.

Bu bilim dalı;

Genel mikrobiyoloji/ bakteriyoloji/ immünoloji,
Viroloji,
Seroloji,
Mikoloji,
Parazitoloji,
Moleküler mikrobiyoloji laboratuvar yönetimi ve işletimi konularında çalışır.

 

27 Mayıs 2022