Göğüs Cerrahisi

Klinik Hakkında

Göğüs cerrahisi;

Göğüs boşluğunda yerleşen kalp ve ana damarlar hariç diğer organ ve bölgelere (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

Göğüs Cerrahi  Polikinliğimiz F blok 1.  katta bulunmaktadır.

Yatan hastalarımız 7. kat B blok servisimizde izlenmektedir. 


27 Mayıs 2022