Çocuk Psikiyatri

Klinik Hakkında

Çocuk Psikiyatri;  

Çocukta görülen ruhsal rahatsızlığın tanısını koyabilir. Gerekli görülen tedavi şeklini uygulayabilir. Tedavinin planlamasını yaparak ne şekilde ilerleyeceğini öngörür ve tedavi seçeneklerini değerlendirir.
Gerekli durumlarda psikoterapi yapabilir. Çocukta oluşabilecek ruhsal sıkıntıların öncesinde korumak amaçlı önem alıp ona uygun yaklaşım sergiler. Çocuğun var olan bir ruhsal sıkıntısı olmadığı durumlarda aile danışmanlığı verir . Çocuğun tedavi sürecinde ekip şeklinde çalışması gerektiği zamanlarda ekibi sürece yönlendirir. Gerekli görüldüğü durumlarda hastaneye yatış sağlayarak süreci takip eder.

Çocuk Psikiyatri  Polikinliğimiz B blok zemin  katta bulunmaktadır.

Yatan hastalarımız 4. kat C blok servisimizde izlenmektedir. 

27 Mayıs 2022