Yoğun Bakımlar
31 Ocak 2024

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisleri:

Hastanemiz bünyesinde hizmet vermekte olan 62 yataklı üçüncü basamak yetişkin yoğun bakım   ,8 yataklı Koroner yoğun bakım ,5 yataklı KVC yoğun bakım, 5 yataklı çocuk yoğun bakım, 21 yataklı yenidoğan yoğun bakım servislerimiz 
olmak üzere toplam 101 yatak ile hizmet vermektedir. Bu yataklardan üç adeti izolasyon gereken hastalara hizmet vermek üzere dizayn edilmiştir.
Yoğun bakım servislerimizden genel yoğun bakım olarak hizmet vermekte olanlarda her türlü branştan hasta kabulü yapılmakta olup, mekanik solunum desteğine ihtiyaç duyulan hastaların tedavisi de solunum destek cihazları ile sağlanmaktadır, yoğun bakımlarımızda  5 adet hemodiyaliz cihazı, 6 adet kan gazı cihazı, 1 adet hemofiltrasyon cihazı, 1 adet intraaortik balon pompa cihazı, 104 adet solunum destek cihazı, 2 adet bronkoskopi sistemi bulunmaktadır. Bunun yanında tüm yataklarımızda ileri düzey hasta monitörizasyonu yapabilen monitör sistemlerimiz de mevcuttur. Yoğun Bakım Ünitelerimizde toplam 10 solunum izolasyon odası mevcuttur. 
Yoğun bakım servislerimizde yatak başı cerrahi müdahale, trakeostomi açılması, göğüs tüpü takılması, santral katererizasyon işlemleri, diyaliz kateteri uygulaması  gibi işlemlerde gerçekleştirilmekte olup,  2018 yılından itibaren düzenlenmekte olan  yoğun bakım hemşireliği sertifika programı kapsamında,  toplam 26 hemşireye yoğun bakım hemşireliği sertifikası  verilmiştir.