Radyasyon Onkoloji ve Tıbbı Onkoloji
31 Ocak 2024

Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji
Medikal Onkoloji
Kemoterapi Ünitesi

Hastanemiz Radyasyon Onkolojisi Bölümünde;


4 Uzman Radyasyon Onkoloğu Doktor
1 Medikal Fizik Uzmanı
3 TeknikerYüksek enerjili Electa Versa HD 6boyutlu masa ile VMAT kV SBCTeşliğinde IGRT ve SRS yapılmaktadır. 
Onkoloji Ünitemizde Cerrahi Onkologlar ve Tıbbi Onkoloji ile birlikte Multidisipliner bir çalışma yürütülmektedir.
*Hastanemizde Bütün Onkolojik Tedaviler Yapılmaktadır.

Onkoloji Konseyi


Kanser, ülkemizde ölümlere neden olan hastalıklar arasında ikinci sırada yer almakla birlikte, erken evre yakalandığında tedavisi mümkün bir hastalıktır. Kanser tedavisinde hiç bir vaka basit ve sıradan değildir. Bu nedenle tanı ve tedavisinin multidisipliner yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Disiplinler arası olarak da adlandıracağımız multidisipliner çalışmanın amacı; kanserli hastalara en uygun ve en gelişmiş tedaviyi sunabilmektir. Hastalığın tedavisi için farklı branşlardan birçok doktorun ikinci görüşü ve bilimsel fikirleri alınmaktadır. Hastanemizde kurulan “Onkoloji Konseyi” hastaların gerek doğru tanıya, gerekse etkili tedaviye ulaşmaları için bir araç olarak hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır.

Radyasyon Onkoloji ve Tıbbı Onkoloji  B1. katta hizmet vermektedir.