Yardım Masası Birimi
27 Mayıs 2022

Yardım Masası; 

Klinik Destek Hizmetleri ve Otelcilik Hizmetlerine ait sorunların karşılanması ve hedef süreler içinde çözülmesi taleplerin alınması ve hedef süreler içinde yerine getirilmesi hizmetidir.
Hastane kullanıcılarının, dilek, şikâyet, öneri ve bilgi istediği konularda talebini iletebileceği, ilettiği talebin belirlenen süreler içerisinde çözümü için sistem üzerinden gerekli bilgilerin girilerek ilgili alt yüklenicilere yönlendirileceği, yapılan tüm bu işlerin raporlamalarının yapılacağı, 7/24 kesintisiz destek sağlamakla görevli birimdir.

Yardım Masası neler yapar?

Merkezi Yardım Masası, mevcut İdare uygulamalarına tamamen entegre olarak tesis yönetimiyle ilgili tüm konularda bir iletişim rolü oynayacaktır.

                 Hizmetler'e ait tüm sorun ve talep bildirimlerini karşılar.

                 Bildirimleri sınıflandırarak Vaka Kaydı açar.

                 İlgili Hizmet Sağlayıcı'ya yönlendirir.

                Acil Durum bildirimlerinde tanımlı Kamu Kurumlarını ve idare Personelini bilgilendirir.

Önemli Bilgilendirme;

Yardım masası bir sistemdir. Bu sistem, yetkili kilit kullanıcılardan alınan hizmet taleplerini kaydetmek ve Şirket'e iletmek üzere kurulmuş bilgi sistemini ifade eder. Bu sebeple yardım masası, yalnızca talepleri iletir, talebi yerine getiren ise ilgili hizmet sağlayıcıdır. Yardım masası hastanede yalnızca klinik ve otelcilik hizmetlerine ait olan talep ve sorunları ilgili firmaya iletir. Bu nedenle tıbbi süreçlerle ilgili yardımcı olamaz. Doktor ve hemşireye ulaşmak için yardım masasından talep iletilemez.