TİG Birimi
27 Mayıs 2022

TİG birimi;

Bakanlık ve Hastane arasındaki bağlantıyı sağlar, hastane bünyesindeki TİG uygulamalarını koordine eder ve sistemin gerekliliklerini yerine getirir.