Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
30 Mayıs 2022

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi;

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.