Mahkum Birimi
27 Mayıs 2022

Mevzuat;

26.01.2017 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet bakanlığının ortaklaşa hazırladığı protokol gereği; Cezaevinde yatmakta olan tutuklu ve hükümlülerin hastaneye sevk ,muayene ve yatış işlemleri yeniden düzenlenmiştir. Bu protokole uygun olaraktan Tekirdağ Dr. İ. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Mahkum Birimi oluşturulmuştur.

Mahkum Birimi;

Mahkum polikliniği ve mahkum servisinden oluşmaktadır. Bir adet poliklinik, numune alma bölümü, kolluk odası, girişte sekreter bankosu ve iki nezarethaneden ibarettir. Muayene için getirilen mahkumlar öncelikle girişteki nezarethaneye alınırlar. Bulundukları cezaevi doktoru tarafından ilgili polikliniğe triajı yapılmış olarak sevk edilmişlerdir.  Girişleri sekreter tarafından yapıldıktan sonra ilgili branş doktoru (İcapçı veya konsültasyon hekimi) çağrılır ve muayenesi yaptırılır. Şayet dok­tor tarafından tetkik istenirse, numune alma odasında kan ,idrar vb. numuneler alınarak pnomatik vasıtasıyla laboratuvara gönderilir. Röntgen ,Mr, Tomografi ve Ultrasonografı tetkikleri için mahkum yukarı gönderilmektedir. Göz,  Kbb, ve Kadın Doğum poliklinikleri, özellikli muayene aparatlarına sahip oldukları için; bu bölümlere sevkli mahkumlar ilgili polikliniklere gönderilmektedir.

Mahkum Servisi Personel;

4 Erkek 4 Kadın olmak üzere toplam 8 yataktan oluşmaktadır. Poliklinikte yatış kararı verilen mahkumlar serviste tedavi edilmektedir. Tüm odalar cezaevi konseptinde dizayn edilmiştir.  Mahkum biriminde toplam 5 sağlık memuru görev yapmaktadır.  Mahkum Biriminin işleyiş amacı, mahkumun insan hakları çerçevesinde muayene ve tedavisinin yapılması (Firarın önlenmesi), doktor, sağlık personeli ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır.