Kamu Özel İş Birliği Koordinasyon Birimi
27 Mayıs 2022

Kamu Özel İşbirliği  Programı Nedir?

Sağlık hizmet sunumu ve eğitiminde değişen talepler ve temayüller doğrultusunda tıbbi eğitim, araştırma ve hizmet sunumunu geliştirip yaygınlaştırmak amacıyla bir sağlık ağı modernleşme vizyonu geliştirilmiştir. İdare, Türkiye’de bu modern ve etkin sağlık yapısını yaratma vizyonunu özenle tasarlanmış bir kamu Özel İşbirliği programı ile daha yetkin bir şekilde gerçekleştirmeyi planlamaktadır.   

Kamu Özel İşbirliği Birimi;  
 

“Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi Sözleşmesi” kapsamında Şirket tarafından sunulmakta olan tıbbi hizmet, tıbbi destek hizmeti ve diğer hizmetlerin, hizmet sunumu ve raporlama sürecini takip eden Kamu Özel İşbirliği Birimi  kontrol merkezi olarak aktif rol alır.

Kamu Özel İşbirliği  Kontrol Birimi Görevleri;

Şirket tarafından sunulmakta olan tıbbi hizmet, tıbbi destek hizmeti ve diğer hizmetlerin, hizmet sunumu ile ilgili faaliyet raporlarının kontrol ve denetimini yapmak.

Yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, hizmet bedelleri için sunulan faturalar üzerinde mevzuata uygun olarak gerekli işlemleri ve kontrolleri sağlayarak, bilgi ve belgeleri İdare’ye sunmak.

Hastanemizde verilmekte olan hizmetler konusunda yaşanan aksaklıklar, iyileştirmeler hususunda Şirket ile iletişimi sağlamaktır.