İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
27 Mayıs 2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi;

İşyerlerinde sağlık ve güvenliği artırmaya yönelik getirilen uluslararası standartlardaki kanun ve düzenlemelere uygunluk sağlayarak;
İşyerinde sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi, işyerinin yasal sorumluluklarını yerine getirdiğinin denetimi, sağlık uygulamalarının ve muayenelerin yapılmasının sağlanması, işe girişte ve sonrasında periyodik muayenelerin yapılması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna ve saha denetlemelerine katılım gibi hususlar temel çalışma konularımızdır.

                                                     iş sağlığı.jpg                                     


İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) hizmetlerinin sunumunda temel anlayışın tüm çalışanların kapsanması olduğu unutulmadan, etkinliği ve verimliliği artıracak şekilde, yasal hükümler dahilinde kalınarak görevlendirmelerin yapılması önceliğimizdir.
Bununla birlikte yönetimsel olarak İSG’nin ele alınması; hastane genelinde İSG yönetim sisteminin oluşmasını kolaylaştıracak, konu ile ilgili izlenecek strateji ve hedeflerin ortaya koyulması, organizasyonun oluşturulması, planlama ve stratejinin hayata geçirilmesi, uygulamanın değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre yeni tedbirlerin alınmasını hızlandırmaktadır.

Birim Çalışanları;

Sorumlu İş Yeri Hekimi;

Dr. Beraat ÖZDEMİR

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu;
Uzm. Hem. Neşe KIRÇİÇEK KOCAMAN