Esra YILMAZ
27 Mayıs 2022

d5e7bbd6-286a-44ac-a1a5-2d0d58b9938e.jpg

Müdür Yardımcısı
Esra YILMAZ 

ÖZGEÇMİŞ

1975 Doğumlu Olup; İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Tekirdağ’da Tamamladı. Ön Lisans Eğitimini Atatürk Üniversitesi  Sağlık Teknikerliği (Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik) Bölümünde, Lisans Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Halen Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi Fakültesinde Öğrenimine devam etmektedir. 2000-2005 yılları arasında  SHÇEK’te (Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı)Personel, Ayniyat, Satın Alma ve Mutemetlik görevlerini yürüttü. 2005 yılından 2013 yılına kadar  Tekirdağ Devlet Hastanesinde  Personel  ve Disiplin İşleri Birim Sorumlusu olarak, 2013 yılından 2017 yılına kadar Disiplin ve Hukuk Birim Sorumlusu olarak, 2017 yılından 2020 yılına kadar Tekirdağ Devlet Hastanesinde Müdür Yardımcısı olup halen Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.