Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitimi
08 Aralık 2021

Bakanlığımız tarafından alanında uzman hekimlerin katkısıyla 30 dersten oluşan Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitim Modülü hazırlanmıştır. Bahse konu eğitimler ÇKYS’de kayıtlı olan ve kamu, özel ve üniversitede çalışan tüm hekimlere tanımlanmış olup, Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) uses.saglik.gov.tr (https://uses.saglik.gov.tr) adresinden kayıt yaptırarak ücretsiz olarak eğitimi alma imkanı tanınmıştır.
Eğitimlere ulaşmak için tıklayınız.