2020/2021EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ BAŞVURULARI + KOMİSYON KARARLARI
08 Aralık 2021

KOMİSYON KARARLARI

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
STAJYER ÖĞRENCİ KONTENJAN BELİRLEME VE BAŞVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYON TUTANAĞI

Kararın Metni

 1-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda ‘Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır.’ olarak tanımlanmıştır.Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nde ‘Uygulamalı ders: Eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında öğrencilerin yükseköğretim kurumunun uygulama alanlarında, işletmelerde veya hizmet alanlarında uygulamaların içinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim eleman(lar)ının sorumluluğunda yapılan, işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan dersi,’ olarak tanımlanmıştır.Anlaşıldığı üzere uygulamalı ders 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ne istinaden sorumlu öğretim elemanlarının rehberliği ve gözetmenliğince gerçekleştirilmektedir.Bu kapsamda ilimiz bünyesinde yer alan Üniversitemiz öğrencilerinin bahsi geçen yönetmeliğe göre staj kapsamında olmayan uygulama derslerinin sorumlu öğretim eleman(lar)ının rehber ve gözetmenliğinde Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızda bildirilen kontenjan sayılarına göre uygulama yapmalarına; ilimiz dışı yapılan üniversite başvurularında ilgili üniversitelerce sorumlu öğretim eleman(lar)ı görevlendirildiği takdirde başvuruda bulunan öğrenci başvurularının değerlendirileceğine, içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle kurumlarımızdan sorumlu personel görevlendirilemeyeceğine,Tutanak ekinde yer alan Müdürlüğümüz staj başvuru şartlarına, 22/07/2020 tarihli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Kararları gereğince 2019-2020 yaz dönemi ve 2020-2021 dönemi eğitim ve öğretim staj/uygulama Üniversite Senato kararlarının istenmesinin eklenmesine karar verilmiştir.
2-3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı için belirlenen 448 stajyer öğrenci kontenjanının 343’ nün Milli Eğitim Müdürlüğüne, 105’inin Yükseköğretime olacak şekilde revize edilmesine, tutanak ekinde yer alan Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızın belirtilen kontenjan dağılımlarının kabulüne karar verilmiştir.
3-İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizce 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için Aile Sağlığı Merkezlerimizde yapılmak istenen staj uygulamalarının öğrencilere ödenek ücretlerin Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmak üzere öncelikle grubu olan Aile Sağlığı Merkezlerinden başlanarak tüm Aile Sağlığı Merkezlerinden resmi yazı ile uygun olup olmadığı hakkında görüşlerinin alınması, uygun görüş bildiren Aile Sağlığı Merkezlerinden staj/mesleki uygulama/mesleki beceri eğitim alması planlanan öğrenci veya öğrencilerin takip ve denetimini sağlayacak sorumlu personel bildirilmesi istenmesine, uygun görüş bildiren Aile Sağlığı Merkezleri ve sorumlu personel bilgilerinin İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerince liste halinde Müdürlüğümüz Eğitim Birimine bildirilmesine,


2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ BAŞVURULARI
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Staj/Mesleki Beceri/Mesleki Eğitim Başvuru Şartları

 • Başvurular şahsen Kurumumuza yapılır. E-posta ya da faks ile başvurular kabul edilmemektedir.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru evraklarının teslimi ile başvuruda bulunulması staj talebinin kabul edildiği anlamını taşımamaktadır.
 • Başvuru talepleri kontenjanlarımız dahilinde değerlendirmeye alınacak olup değerlendirme sonucu resmi yazı olarak başvuru sahibine dilekçesinde belirtmiş olduğu e-posta adresine bildirilecektir.
 • Staj program dönemi, stajyer tarafından seçilerek Başvuru formunda belirtilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra staj tarihleri değiştirilemez.
 • Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı kurum/kuruluşlarımızda gönüllü staj başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvurularda İstenen Belgeler:

 • 1-Öğrenci Belgesi
 • 2-Kimlik fotokopisi
 • 3-Zorunlu Staj Başvuru Formu (2 nüsha) (Mutlaka Okul tarafından onaylanmış- ıslak imzalı) (Onaysız Formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
 • 4- Staj Sözleşmesi (2 Nüsha) Mutlaka Okul tarafından onaylanmış- ıslak imzalı) (Onaysız Formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
 • 5- İlimiz dışındaki Üniversitelerde eğitim gören öğrenciler için ailesinin (anne-baba) Tekirdağ’da ikamet ettiğine dair İkametgah Belgesi.
 • 6-Staj talebini bildirir dilekçe/üniversite üst yazısı
 • 7-Sigorta Primlerinin okul tarafından yatırılacağını beyan eden belge.
 • 8-İlgili üniversitenin senato kararı
 • 9-Öğrenciye rehberlik edecek öğretim elemanı görevlendirildiğine dair belge ve öğretim elemanının iletişim bilgileri (Öğretim elemanının kurumda rehberlik etmediği tespit edildiğinde stajınız sonlandırılacaktır.)
 • TÜM BELGELER EKSİKSİZ BİR DOSYA HALİNDE KURUMUMUZ EĞİTİM BİRİMİNE TESLİM EDİLMELİDİR. EKSİK DOSYADAN BİRİMİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Başvuruları kabul edilenler ayrıca:

 • Pandemi nedeniyle Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim aldığına dair belge. (Okuldan alınacak ve en geç staja başlama tarihinden bir gün önce teslim edilecek.)
 • İSG Eğitimi aldığına dair belge. (Okuldan alınacak ve en geç staja başlama tarihinden bir gün önce teslim edilecek.)
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortasının yatırıldığına dair belge. (Okuldan alınacak ve en geç staja başlama tarihinden bir gün önce teslim edilecek.)
 • Başvuru sahibine ait Yapı Kredi Bankasına ait IBAN numarası

BELGELERİ TESLİM ETMEK ZORUNDADIRLAR. AKSİ TAKDİRDE STAJA BAŞLAYAMAZLAR.