Manevi Destek Birimi
23 Mayıs 2024

MANEVİ DESTEK BİRİMİ NEDİR?

Dini referanslardan hareketle hastalarımızın üzüntü, sıkıntı ve korku hallerinde, yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında, maruz kaldığı yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerileri geliştirmelerine yardımcı olmayı, varsa sorularını cevaplamayı ve hayatlarına yeni bir anlam vermek için moral kazandırmayı amaçlayan bir destek sürecidir. Hastalarımız içsel sıkıntı durumunda, moralsiz olduğunda, dini sorularına cevap aradığında, ibadetlerini yapmakta zorlandığında, karamsar olduğunda, anlam arayışı içerisinde olduğunda ve candan bir dost aradığında Manevi Destek Birimine başvurabilir veya destek talebinde bulunabilir.

Manevi Destek; insanlara acılı, sıkıntılı, üzüntülü, korkulu, yalnızlık ve ümitsizlik hallerinde, ani değişmelerle gelen (hastalık, ameliyat, mahkumluk, askerlik, sakatlık, afet vb...) kriz durumlarında, onların yanında olmak; onlara din ve inanç açısından destek olabilmek, varsa soru ve sorunlarına danışmanlık etmek; adet ve ibadetlerini yerine getirebilmelerinde rehberlik, varlıklarına, hayatlarına yeni bir anlam verebilme konusunda eşlik edebilmektir.

Hastanelerde manevi destek hizmetinin amacı, hastaların hasta yakınlarının ve hastane personelinin kendi istek ve talepleri çerçevesinde içinde bulundukları özel şartlar da göz önünde bulundurularak inandıkları değerler çerçevesinde hastane içinde de yaşamalarını, ibadet ve dua etmelerini içinde bulundukları konumlara göre gereken dini bilgilere kavuşturulmalarına manevi ihtiyaç içinde ve çaresiz durumda olanların ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayarak hastalıklarından kaynaklanan problemlerini aşmaların da yardımcı olmak ve manevi destek sağlamak, bu suretle de patolojik iyileşmelerini katkıda bulunmaktır.