معلومات عن المعاينات
30 Mart 2022

Klinik Nörofizyoloji, vücutta süregiden Biyoelektriksel aktivitelerin  merkezi ve çevresel (periferik) sinir sistemi düzeyinde gözlemlenmesi ve kayıtlanması ile uğraşan bir tıbbi üst uzmanlık alanıdır.  Bu uzmanlık alanının sağladığı hizmetler; hem sinir sistemi hastalıklarının tanısında hem de Göz Sağlığı ve Hastalıkları, Üroloji, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi gibi birçok farklı tıp dalını da ilgilendiren tanısal yöntemlerin kullanımını  mümkün kılmaktadır.  Klinik Nörofizyolojik yöntemler basit laboratuvar incelemelerinin ötesindedir ve Klinik Nöroloji disiplininin bir uzantısı şeklinde kabul edilmektedir. Bu teknikler; beyin, omurilik, çevresel sinirler, kaslar, göz, kulak, cinsel işlevler ve deriden elde edilebilen biyoelektriki potansiyellerin kayıtlanması ve yorumlanmasına dayanır.  Elde edilen veriler; kayıtlama yeri, şekli ve zaman dağılımı (chronobiology) gibi değişkenlerin dikkate alınması ile hasar tipinin yeri, doğası ve yayılımı gibi özellikler konusunda bir saptama yapılabilmesini sağlar. Klinik Nörofizyoloji, tedaviden çok “tanı”  üzerine yoğunlaşmış bir bilim dalıdır. Angloamerikan ülkelerinde nörolojinin bir üst uzmanlık alanı iken, kıta Avrupası ülkelerinde bağımsız bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde Nöroloji branşının bir üst uzmanlık alanı olarak tescil edilmiştir

Bu bilim dalının yaptığı incelemer ;
Kas ve sinir kas kavşağını tutan hastalıklar;
Myastenia gravis, inflamatuar kas hastalıkları,ailesel kas hastalıkları,
Nöropatiler
Diyabete bağlı periferik sinir hasarı, ilaç yan etkisi veya basıya/travmaya bağlı oluşan sinir zedelenmelerin saptanılması,
Sinir tuzaklanması durumları (Karpal tünel sendromu, Kubital tünel sendromu),
Disk hernileri
Hızlı ve/veya yavaş seyirli sinir harabiyetine sebep olan diğer hastalıklar (Guillain barre Sendromu, Kronik İnflamatuar Demyelinizan Nöropati),
Motor nöron hastalığı (ALS)
Epilepsi
Uyku bozuklukları
Tıkayıcı Uyku Apnesi (OSAS), Uykusuzluk (İnsomnia), Aşırı Uykululuk ile giden hastalıklar (Narkolepsi),
Parasomniler

Bu bilimin dalı;
Elektromyografi (EMG).
Elektronöromyografi (ENGM)
Sinir kas kavşağına yönelik özellikli incelemeler:Ardışık Sinir Uyarımı ve Tek -Lif EMG
Elektroensefalografi (EEG) ve Video -EEG
Uyartılmış potansiyeller  (VEP,SEP)
Polisomnografi (PSG)
Ameliyat esnasında nörofizyolojik inceleme ve kayıt (İntraoperatif monitorizasyon)

Klinik Nörofizyoloji Polikinliğimiz  F blok 1. katta bulunmaktadır.

Yatan hastalarımız 6. kat A  blok servisimizde izlenmektedir.