أمراض حديثي الولادة

معلومات عن المعاينات

Neonatoloji bölümü;  Yenidoğan sağlığından sorumlu olan tıp branşıdır. Yenidoğan  Yoğun Bakım Ünitesi olarak da adlandırılır. Neonatal sözcüğü, doğumdan sonraki ilk 4 haftasını henüz doldurmamış olan yenidoğanları tanımlar. 
Pediatri (Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı) anabilim dalına bağlı olan bu branş, özellikle dünyaya beklenenden daha erken gözlerini açan (prematüre) ya da riskli sağlık sorunları bulunduran bebeklerle ilgilenmektedir.
Neonatoloji bölümü bebeklere solunum desteği, ışık tedavisi, kan transferi, damar yoluyla besleme, tüm sistemlerin muayenesi, gerekli durumlarda kateter uygulaması, akciğerlerde kaçak olması durumunda toraks tüpü uygulaması, gibi tedaviler uygular. 
Bu sayede sağlık sorunlarının ilerlemesi ya da ölüm vakaları ile sonuçlanması gibi istenmeyen sonuçlar engellenebilir.
Neonatoloji bölümü pediatrik cerrahi, çocuk kardiyolojisi ve nörolojisi gibi branşlarla işbirliği kurarak sağlık hizmeti sunmaktadır. Aynı zamanda ani gelişen komplikasyonlara vakit kaybetmeden müdahale edilmesi, başarılı sonuçlar alınması ve sağ kalım oranlarının arttırılması için tam donanımlı tıbbi cihazlar kullanılır. 
Tedavi süreci boyunca bebeklerin izole alanda kalması, ziyaretlerin kısıtlanması ya da sürekli gözetim altında kalması gibi uygulamalar ise tamamen bu amaçlarla hayata geçirilmektedir. 

Bu bilim dalı;


Doğum anından yenidoğanın taburcu olmasına kadar geçen tüm süreçte sağlık kontrollerinin yapılması,
Solunum takibi gibi fiziksel muayenelerin uygulanması,
Bebeklerde görülen sağlık sorunlarının teşhisi için gerekli tetkiklerin uygulanması,
Teşhis edilen hastalık için gereken tedavi planının hazırlanması,
Hastaneden çıkış onaylanana kadar tüm hayati fonksiyonların kontrol altında tutulması,
Sağlık sorunu görülen bebeklerde yalnızca tedavilerin değil, gereken bakımların da sağlanması,
Gerekli durumlarda damar yolu ile beslenmenin sağlanması,
Erken doğan bebeklerin gelişim süreçlerinin yakından takip edilmesi,
Görülen hastalıklara bağlı olarak diğer branş uzmanları ile işbirliği yapılması,
Hastalıklar hakkında ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve dikkat edilmesi gerekenlerin açıklanmasıdır.

30 Mart 2022