Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimi Faaliyetleri
27 Mayıs 2022

Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri; 

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

Öz değerlendirmeleri yönetir.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi’ne ilişkin süreçleri yönetir.

Düzeltici Önleyici Faaliyet süreçlerini yönetir.

SKS çerçevesinde “Kalite Göstergeleri” ve “Klinik Göstergeler” in veri toplama ve analiz sürecini yürüterek, sonuçları üst yönetim ile paylaşır ve değerlendirir.

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması vb.) yönetir.

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

SKS çerçevesinde belirlenen komite, ekip, kurul ve komisyonlara üye olarak katılır

Verimlilik çalışmalarının koordinasyonunu yapmakla görevlidir.

Verimlilik Yönetim Faaliyetleri;

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlik yerinde değerlendirme rehberine uyum durumunun gözden geçirilmesini sağlamak.

Verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

Verimlilik değerlendirmelerini yönetmek.

Yönetici takip ekranlarının kullanımı yoluyla yöneticiler ve çalışanlar arasında ölçme, değerlendirme ve iyileştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
Dinamik veri giriş platformuna kuruma ait dinamik verilerin girişlerini sağlamak.